Thử dùng Code Snippet để viết một vài đoạn code

Submitted by superthin on Thu, 05/04/2017 - 10:06

Trong quá trình đăng bài viết cần mình họa đến một số đoạn mã lập trình, người viết mã luôn có mong muốn đoạn mã của mình phải dễ đọc. Hầu hết những ứng dụng CMS ngày nay đều có trang bị trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thành phần bổ sung giúp cho người soạn bài định dạng các đoạn mã lập trình được dễ dàng.

Vì website này còn mới mẻ, chúng tôi vừa viết nội dung, cũng vừa bổ sung thêm các chức năng. Hôm nay, chúng tôi vừa cài đặt một phần mở rộng mang tên Code Snippet, phần bên dưới sẽ "biểu diễn" một vài đoạn mã lập trình xem sao.

DSpace - dựng lên chơi cho vui

Submitted by superthin on Thu, 04/27/2017 - 19:39

DSpace là một phần mềm chạy trên nền web dùng để xây dựng các kho tài liệu số mở.

Nếu các kho tài liệu được xây dựng lên với ý định dùng hạn chế, đóng im ỉm không cho người ta dùng, tốt nhân là đừng dùng DSpace bởi như vậy là "chơi không đẹp".

Bài này hướng dẫn bạn dựng một server cài đặt DSpace hoàn chỉnh, sau đó đưa lên một vài tài liệu để... biểu diễn cho vui.

Một số lệnh thông dụng trên Linux

Submitted by superthin on Thu, 04/27/2017 - 18:54

Để làm việc với hệ điều hành họ Linux, việc gõ lệnh nói chung là không tránh khỏi cho dù ngày nay Linux có nhiều distro đã khá thân thiện với người dùng phổ thông.

Xin giới thiệu một số lệnh thông dụng, thường dùng cho người mới biết sử dụng Linux. Các lệnh chung này có thể thực hiện trên các distro khác nhau, nếu bạn muốn thực hành gõ lênh, bạn có thể bắt đầu với Ubuntu.

Tags