Bật trạng thái đèn Numlock để có thể nhập số trên Lubuntu

Submitted by superthin on 24/07/2017 - 08:05:49
Bật numlock trên Lubuntu

Mặc dù những máy tính gần đây cho phép chỉnh trạng thái numlock mặc định là on hoặc off trong chương trình BIOS. Tuy vậy, lắm lúc việc vào BIOS chọc chạch có thể gây xáo trộn trong đó là máy tính chạy mất ổn định. Hoặc trạng thái trong đó được chỉnh một đàng nhưng hệ điều hành lại hiểu theo một nẻo.

Bình thường, Thin thích để trạng thái numlock là off, nhưng thời gian gần đây thường xuyên phải gõ số, việc mất nửa giây để bật phím này cứ tưởng là không có vấn đề gì, nhưng lắm lúc đang cần gõ số, không nhìn màn hình hoặc quan sát trạng thái phím, cứ thể gõ liên tù tì (đặc biệt gõ số lúc ai đó đọc qua điện thoại) và cuối cùng... ôi thôi, phát điên lên được khi dãy số vừa được nhập không ra hình thù chi cả.

Máy tính Thin dùng Lubuntu - một phiên bản nhẹ của hệ điều hành Ubuntu "thần thánh" nên việc chỉnh trạng thái không có gì phức tạp.

sudo nano /etc/xdg/lubuntu/lxdm/lxdm.conf

Di chuyển trỏ text về gần cuối nội dung sẽ thấy numlock = 0 , sửa nó thành numlock = 1 và nhớ bỏ dấu rào # đứng đầu của cụm từ đi, bấm Ctrl + O để save lại. Lần sau khi khởi động máy tính, bàn phím số đã được bật.