Cài đặt thư viện unrar để giải nén file trong ứng dụng Double Commander

Submitted by superthin on 26/09/2018 - 14:33:44
Double Commander logo

Trong Ubuntu mặc định có trình quản lý file có tên là Files (hay gọi đầy đủ là GNOME Files, tức là Nautilus huyền thoại năm nào). Tuy nhiên, Files không phải là trình quản lý file ưa thích của những người thích nghịch máy tính từ thuở Norton Commander với màn hình xanh chữ vàng ám ảnh. Do đó, Double Commander là một lựa chọn.

Trên máy tính Thin hiện nay có Double Commander để sử dụng khi cần chép này nọ. Một vài tuần, Thin lại thực hiện việc chép file hàng loạt để sao lưu, dò tìm, dọn dẹp... nên rất hay dùng Double Commander bởi vì mặc định trình quản lý này có cửa sổ hai bên, rất thuận tiện.

File .RAR là một loại file nén rất thông dụng với những người sử dụng bên Windows, cũng như trên máy tính chung chung. Điều bất tiện đó là Double Commander mặc định không thể giải nén được file RAR. Do đó, việc cài thêm thư viện là bắt buộc.

Cách thực hiện khá đơn giản: cài thư viện libunrar bằng cách copy và paste và bấm Enter lần lượt từng câu lệnh bên dưới vào Terminal của bạn:

1
2
3
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/Alexx2000/xUbuntu_16.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:Alexx2000.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install libunrar

Giờ thì chạy Double Commander lên, di chuyển thanh sáng đến file .rar, bấm Alt + F9 để giải nén file, quá đơn giản phải không nào?

Chú ý: nếu bạn đang trong Double Commander bạn phải đóng rồi mới lại thì Double Commander mới nhận ra libunrar để gọi lên.