chuyển đổi số

Chuyển đổi số - làm gì với mớ dữ liệu đang có?

Submitted by superthin on 25/12/2019 - 09:08:50
Chuyển đổi số

Gần đây nếu bạn quan tâm đến thời sự, bạn sẽ thấy nhan nhản, tràn lan, vô cùng phong phú bài viết báo, mạng xã hội, chương trình ti vi đề cập đến nào là cách mạng 4.0, chuyển đổi số, thành phố thông minh, dữ liệu lớn, Internet vạn vật,... toàn những từ ngữ lạ lẫm, khó hiểu. Bạn đã cố thực hiện nhiều lượt tìm kiếm Google, kiên nhẫn đọc kha khá giải thích từ chuyên ngành trong các từ điển, bách khoa toàn thư trực tuyến, bài viết bình dân lẫn học thuật,... mọi thứ vẫn mờ mịt?