Very hot <<== bấm vào

Chuyển đổi số điện thoại 11 số thành 10 số dùng HTML, JavaScript

Submitted by superthin on 15/09/2018 - 08:37:05
Sim card cover

Những ngày gần đây thiên hạ rần rần về việc chuyển đổi số điện thoại di động từ 11 số thành 10 số. Thực sự, nếu bạn có sở hữu một vài SIM 11 số, bạn không cần phải làm gì thêm, nhà mạng sẽ chuyển đổi cho bạn. Việc duy nhất bạn cần là nhớ số điện thoại mới của bạn.

Tuy nhiên, trong danh bạ điện thoại của chiếc điện thoại di động của bạn chắc chắn có hàng loạt số 11 số, như vậy thì bạn phải sửa những số này. Nếu bạn sở hữu một smartphone, đã có rất nhiều App để thực hiện việc chuyển đổi số ấy, đơn giản cực kỳ, không bàn ở đây. Nhưng nếu bạn chỉ sử dụng điện thoại chức năng (tức điện thoại "cùi bắp"), bạn sẽ phải sửa danh bạ điện thoại một cách thủ công, việc này cũng hơi có vẻ nhiêu khê, vất vả nhưng không còn cách nào khác hơn với món "đồ cổ" kia. laugh

Thin cũng không có điện thoại smartphone, vì thế mà Thin đành nhập một dãy số điện thoại vào cái "ứng dụng" do Thin tự làm, bạn có thể dùng thử TẠI ĐÂY.

Hoặc nếu bạn đang học làm web, bạn có thể copy nguyên đoạn code bên dưới dán vào trình soạn thảo code của bạn rồi save lại với đuôi .html, sau đó vào trình duyệt web, bấm Ctrl + O để mở code ra và sử dụng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Chuyển số ĐT 11 số thành 10 số</title>
<style>
body { font: normal normal normal 13px/150% Arial, Helvetica, sans-serif; }
</style>
<script>
var viettel_old = ["162", "163", "164", "165", "166", "167", "168", "169"];
var viettel_new = ["32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39"];      
var mobile_old = ["120", "121", "122", "126", "128"];
var mobile_new = ["70", "79", "77", "76", "78"];
var vina_old = ["123", "124", "125", "127", "129"];
var vina_new = ["83", "84", "85", "81", "82"]; 
var vnmobile_old = ["186", "188"];
var vnmobile_new = ["56", "58"];
var gmobile_old = ["199"];
var gmobile_new = ["59"];
var tatca_old = viettel_old.concat(mobile_old, vina_old, vnmobile_old, gmobile_old);
var tatca_new = viettel_new.concat(mobile_new, vina_new, vnmobile_new, gmobile_new);
function xoaTrang() {
document.getElementById('muoi').value = '';
document.getElementById('muoimot').value = '';
}
function isNormalInteger(str) {
return /^\+?\d+$/.test(str);
}
function chuyenDoi() {
var lines = document.getElementById('muoi').value.split('\n');
var resetlines = [];
var newlines = [];
for (var i=0; i<lines.length; i++) {
if (lines[i].length == 11 && isNormalInteger(lines[i]) && lines[i].indexOf("0") == 0) {
var dauso_test = lines[i].substr(1, 3);
if (tatca_old.indexOf(dauso_test) > -1) {       
resetlines.push(lines[i]);
var dausomoi = tatca_new[tatca_old.indexOf(dauso_test)];
var somoi = "0" + dausomoi + lines[i].substr(4);
newlines.push(somoi);
}
}
}
document.getElementById('muoi').value = resetlines.join('\n');
document.getElementById('muoimot').value = newlines.join('\n');
}
</script>
</head>
<body>
<h2>Chuyển số ĐT 11 số thành 10 số</h2>
<div>
<table border="0">
<tr>
<td width="180">Số ĐT 11 số (viết dính liền - Nhiều số thì enter mỗi dòng 1 số)</td>
<td><b>Kết quả là số ĐT 10 số:</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="180"><textarea id="muoi" cols="20" rows="7"></textarea></td>
<td><textarea id="muoimot" cols="20" rows="7"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><button onclick="chuyenDoi();">Chuyển đổi</button> | <button onclick="xoaTrang();">Xóa trắng</button></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

Qua đoạn mã trên, bạn có thể học biết chút ít về HTML, JavaScript. Nếu bạn thích thú với việc tự học làm web, có thể tham gia những bài liên quan tại mục Phát triển web.

Cuối cùng, việc bạn nên làm là ra ngân hàng thay đổi lại số điện thoại di động của bạn, có bao nhiêu tài khoản ngân hàng là phải bấy nhiêu lần đi lại, việc này thật là một sự vui vẻ đáng phiền phức vậy./.