Thử xem CKEditor Geshi có hoạt động gì không?

Submitted by superthin on 17/10/2018 - 12:14:45
Geshi code highlight

Mấy bữa trước loay hoay với việc chèn mã lập trình vào một bài viết. Đã chèn được nhưng có một điều bất tiện đó là không hiển thị số dòng. Khi không có số dòng, muốn đề cập đến đoạn code nào sẽ hơi vất vả. Sau khi tọc tạch mãi với Syntax Highlighting không thành công nên đành lên Facebook kêu cứu. Được một bạn trên đó đề nghị sử dụng CodeMirror xem sao.

Điều khôi hài là CodeMirror dùng để xem source code khi bấm nút Source trong quá trình soạn thảo bài viết, tức là thay vì hiển thị mã giống như trong phần mềm Notepad thì giờ sẽ hiển thị đổi màu như trong Notepad++. Cái này cũng hay, thú vị nhưng không phải là mục đích Thin muốn. Cái Thin muốn là hiển thị code cho người dùng có đổi màu, có đánh dấu thứ tự dòng để dễ đề cập đến khi giải thích mã.

Chú ý là phải xóa cache, xóa cache và xóa cache. Nếu không, Drupal sẽ không phát hiện ra thư viện Geshi.

Bài này thử nghiệm xem Geshi xem đã hoạt động đúng ý định sau khi cài đặt thành công hay chưa. Hy vọng rằng đoạn code bên dưới sẽ hiển thị ở dạng code, có đánh số dòng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#myTable {
    border-collapse: collapse; /* Collapse borders */
    width: 100%; /* Full-width */
    border: 1px solid #ddd; /* Add a grey border */
    font-size: 18px; /* Increase font-size */
}
 
#myTable th, #myTable td {
    text-align: left; /* Left-align text */
    padding: 12px; /* Add padding */
}

Như vậy, tạm xem giải quyết được vấn đề sau một tuần cày cục. Thế mới biết, dân tay ngang nhảy vào làm trang web thật không đơn giản chút nào./.