Công cụ làm tinh gọn file video để nhúng vào web

Submitted by superthin on 04/07/2020 - 09:47:22
Tinh gọn file video cover

Nếu xem phim cần chất lượng HD, 4K, 8K gì đó để cho việc xem là đã mắt. Nhưng nếu bạn cần nhúng vào trang web, những video clip chừng 20 giây trở xuống, nếu sử dụng chất lượng quá cao, sẽ khiến cho trang web nạp quá chậm hoặc tiêu tốn băng thông hosting quá nhiều. Bài viết này giúp bạn xử lý việc đó rất gọn nhẹ.

Công cụ này không cần phải cài cắm gì lôi thôi, bạn chỉ cần truy cập vào VideoSmaller để upload ngay file video clip của bạn lên, bạn có thể loại bỏ âm thanh audio để cho file nhỏ hơn nữa.

Thin đã từng thử một vài file video clip kích thước trong khoảng 200MB đến 300MB, khi làm nhỏ file, kích thước chỉ còn 1/5 file gốc mà thôi. Thi thoảng có trường hợp, tiết kiệm đến ngạc nhiên, file gốc là 170MB, khi xử lý với VideoSmaller, kích thước chỉ còn có 3MB, mở ra xem thử thấy chất lượng không giảm đi bao nhiêu.

Thật quá đơn giản, gọn nhẹ phải không nào?