cuộc sống cân bằng

Để có một cuộc sống cân bằng, cần điều chỉnh 5 yếu tố

Submitted by superthin on 05/09/2018 - 08:31:25
Cân bằng trong cuộc sống

Người ta không ai có ba đầu sáu tay, không ai toàn diện hoàn toàn, ông bà xưa thường nói "nhân vô thập toàn" là thế. Chắc chắn rằng cùng quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày, người ta dù có tận dụng tới mức nào, thông minh ra sao, hiệu quả công việc tốt cỡ nào,... con người cũng cần phải giữ được các yếu tố trong cuộc sống cân bằng nhau để tránh dẫn đến những nhầm nhọt thành đạt.

5 yếu tố đó là gì?