Tỉa tót, dọn dẹp gọn gàng lại đống taxonomy

Submitted by superthin on 15/09/2020 - 14:28:45
Taxonomy cover

Gần đây để ý thấy dữ liệu mỗi khi sao lưu trông có vẻ phình to hơn. Bài viết cũng không có nhiều, hệ thống cache kiếc của Drupal hoạt động giúp chịu tải tốt nhưng lại làm cho đầy dữ liệu. Như vậy, sau khi nhìn quanh, thấy cần phải giảm bớt vài thứ linh tinh cho dữ liệu, có thể không được nhiều nhưng cũng có làm gì đó.

Xoá bỏ bớt các taxonomy không có bài

Việc xoá bỏ taxonomy khá đơn giản, chỉ cần truy cập vào admin/structure/taxonomy/manage/tags/overview rồi bấm mũi tên xổ xuống ở góc phải taxonomy, chọn Delete, hiện lên hộp thoại như dưới:

Xoá bỏ CSS

Bấm nút Delete xác nhận việc xoá là xong.

Có khoảng chục taxonomy không có bài viết được xoá. Cũng có một số taxonomy có bài viết nhưng bài có thể nằm về một taxonomy khác phù hợp hơn nên bỏ bớt cho gọn gàng.

Như vậy là giờ mỗi lần tìm taxonomy chỉ còn 1 trang thay vì 2 trang, đỡ mệt./.