Google đổi tên G Suite thành Google Workspace và thay đổi logo nhận diện

Submitted by superthin on 15/10/2020 - 14:58:02
Google new logo 2020

Ngày 06 tháng 10 năm 2020 vừa rồi Google tuyên bố có sự thay đổi về thương hiệu lớn và thiết kế lại các ứng dụng văn phòng. G Suite đổi tên thành Google Workspace. Kèm theo đó là sự đổi mới trong logo của các sản phẩm: Gmail, Docs, Meet, Sheets, Calendar.

Không những chỉ thay đổi về nhận diện, Google cũng thay đổi chút ít về giá cả, thêm vào một cấp độ “Business Plus” có nhiều tính năng quản trị thiết bị hơn. Ví dụ: cửa sổ chat có thể nằm bên trong một cửa sổ văn bản mới mọi người đều thấy mà không cần tab mới, Google Docs thay vì chạy quanh hoặc mở cửa sổ chat, bạn có thể lập tức bắt đầu cuộc gọi video ngay trong cửa sổ với những ai đang cùng làm việc trên tài liệu.

Ý tưởng tách rời các ứng dụng thành từng mảnh để có thể nhúng vào nơi khác không hề mới mẻ, trước đó, Microsoft đã thử làm việc này với "Fluid framework in Office".

Có hàng tá thay đổi lặt vặt khác diễn ra trong Google Workspace, bạn sẽ nhận biết khi sử dụng Google Workspace. Google hy vọng với sự thay đổi này sẽ tạo ra những lợi thế với những đối thủ cạnh tranh khác trên nền đám mây./.

Tổng hợp và lược dịch