HTML

Làm thế nào để xây dựng một trang web?

Submitted by superthin on 21/06/2017 - 07:51:04
Xây dựng một trang web

Một số bạn email hỏi Thin cách nào để làm một trang web, những kinh nghiệm nào khiến cho một trang web hấp dẫn người đọc... Có cả chục câu hỏi khác nhau xoay quanh vấn đề web như vậy. Những bạn này vốn không phải là dân xuất thân IT, tức giống như Thin nên họ muốn được "chia sẻ một ít kinh nghiệm".

Đọc hết một lượt các bức thư, Thin nhận ra rằng mọi người rất nóng lòng có một trang web tự tay làm để làm sân chơi cho cá nhân hoặc hội nhóm nhỏ của mình.