JavaScript

Học lập trình sao cho tiến bộ? Đáp: Tìm cách cải tiến code

Submitted by superthin on 12/02/2020 - 14:22:29
Minh họa danh sách ngôn ngữ lập trình

Lập trình máy tính cũng như bất cứ món nào trong đời người, muốn giỏi đều phải làm nhiều, thực hiện việc đó nhiều sẽ tiệm cận sự thành thạo. Chỉ có một thứ người ta không thể làm nhiều lần, chỉ một lần duy nhất cũng đủ giỏi. Nếu bạn biết, hãy bình luận vào bên cuối bài. Nào, giờ chúng ta tán phét chuyện rèn luyện, thực hành lập trình để tiến bộ, giỏi hơn lên như thế nào.