Kiểm tra tốc độ kết nối Internet bằng cách gõ lệnh

Submitted by superthin on 30/07/2017 - 22:30:45
Speedtest

Hẳn bạn cho rằng thật rối rắm, thừa thãi đến mức điên khùng mới dòng lệnh khi mà hiện nay có nhiều trang web cho phép kiểm tra tốc độ của Internet hiện đang dùng. Phần mềm miễn phí để thực hiện việc đo tốc độ upload, download của mạng Internet đang dùng cũng đầy dẫy ra.

Vẫn có người thích dùng dòng lệnh, bởi ít nhất hai lý do sau đây: 1. Máy tính họ đang sử dụng không có giao diện đồ họa vì nó không phải được dùng với tác vụ desktop thông thường; 2. Máy tính vẫn có giao diện đồ họa nhưng người ta muốn trích xuất dữ liệu đo đạc được để làm đầu vào cho một chương trình xử lý khác.

Cài đặt công cụ dòng lệnh và sử dụng

1. Hệ điều hành Windows:

Cài đặt hơi khó khăn hơn một chút, sẽ có chút rối rắm nhưng bạn sẽ làm được nếu bạn thường dùng dòng lệnh. Đó là bạn hãy cài Python, tiếp theo đưa thư mục dẫn đến python.exe vào biến PATH, cuối cùng vào command line đánh lệnh:

pip install speedtest-cli

Chờ đợi chừng một phút đổ lại là việc cài đặt hoàn tất. Hưởng thụ thành quả bằng lệnh:

speedtest-cli

2. Hệ điều hành Mac OS X:

brew install speedtest_cli

Khi cài xong, đánh lệnh speedtest-cli để đo đạc tốc độ kết nối Internet hiện đang.

3. Hệ điều hành Linux (họ Debian):

sudo apt install speedtest-cli

Khi cài xong chỉ cần đánh lệnh speedtest để chương trình tiến hành đo đạc tốc độ kết nối Internet.