kỹ năng nghề nghiệp

Con đường nghề nghiệp mới cho dân IT tự học: Google IT Support Professional Certificate

Submitted by superthin on 06/02/2018 - 07:24:07
IT support

Thin có tham gia một số cộng đồng mạng về IT để học về tin học. Từng làm trong công ty phần mềm, cũng từng làm những công việc khác liên quan khá sâu đến lĩnh vực IT. Nhưng thành thực mà nói, Thin không có một cái chứng chỉ lận lưng nào về tin học, ngoại trừ một chứng chỉ tin học văn phòng từ những năm hai ngàn. Như vậy, để xin vào làm ở một vị trí thuần kỹ thuật ở một công ty công nghệ xem ra rất khó với Thin và những người không có cái giấy lận lưng nào. Và, việc đó có thể khắc phục được mà không cần phải tới một trung tâm nào qua các cua học trên mạng.