Very hot <<== bấm vào

Liên hệ SuperthinLabs.com

Sau một thời gian cung cấp quá lằng ngoằng những phương thức, công cụ để liên hệ, nay chỉ còn 2 phương thức:.

1. Sử dụng chức năng Messenger của Facebook, click/ tap vào biểu tượng Messenger sau:

Facebook messenger logo

2. Add nick Zalo của Thin, số ĐT: O9O.529.64O1, hoặc quét mã Zalo sau:

Zalo QR code

Trước khi liên hệ để hỏi gì đó, cũng nên nghía qua danh sách câu hỏi.