Liên hệ SuperthinLabs.com

Sau một thời gian cung cấp quá lằng ngoằng những phương thức, công cụ để liên hệ, nay chỉ còn 2 phương thức:.

1. Sử dụng chức năng Messenger của Facebook, click/ tap vào biểu tượng Messenger sau:

Facebook messenger logo

2. Add nick Zalo của Thin, số ĐT: O9O.529.64O1, hoặc quét mã Zalo sau:

Zalo QR code

Trước khi liên hệ để hỏi gì đó, cũng nên nghía qua danh sách câu hỏi.

3. Nếu bạn muốn Ủng hộ cà phê, sử dụng thông tin ở trang này.