Microsoft đã ngừng hỗ trợ Windows 7

Submitted by superthin on 16/01/2020 - 10:10:48
Kết thúc hỗ trợ Windows 7

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 vừa rồi, Microsoft chính thức thông báo ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 7. Việc này đã được thông báo trước đây như là lộ trình định sẵn để người dùng có sự chuẩn bị. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 7, chuyện gì xảy ra từ lúc này trở đi?

Windows 7 vẫn còn chạy được trên máy tính của bạn

- Tất nhiên, bạn đã bỏ tiền ra mua bản quyền, cài Windows 7 hợp pháp vào máy, bạn sẽ cứ sử dụng nó như hồi trước giờ.

- Khi cài đặt lại Windows 7, có khả năng là việc kích hoạt sẽ gặp trục trặc bởi vì Microsoft sẽ tắt bớt một số server đảm nhận việc xác thực key.

Điều gì cần lưu ý?

Microsoft ghi rõ trên trang web của hãng "If you continue to use Windows 7 after support has ended on January 14, 2020, your PC will still work, but it may become more vulnerable to security risks." (Tạm dịch: Nếu bạn tiếp dục dùng Windows 7 sau hạn hỗ trợ kết thúc vào ngày Mười Bốn tháng Giêng năm 2020, máy tính của bạn vẫn làm việc nhưng nó có thể trở nên dễ bị tổn thương trước các rủi ro bảo mật).

Để tránh bị tổn thương, lời khuyên đưa ra đó là bạn hoặc nâng cấp lên hệ điều hành Windows 10 hoặc tìm một lựa chọn khác (còn đang được hỗ trợ cập nhật) không phải Windows 7.

Nếu máy tính của bạn không nối mạng, bạn không cần phải lo lắng./.