học trực tuyến

Di chuyển một website học trực tuyến chạy Moodle sang server khác

Submitted by superthin on 28/11/2019 - 20:21:50
Di cư sang server khác

Bài viết này trình bày quá trình thực hiện việc di chuyển một website chạy Moodle từ một server này qua một server khác. Moodle là một phần mềm e-learning (vận hành các khóa học trực tuyến) chạy trền nền web thuộc loại tốt nhất thế giới. Moodle được rất nhiều học viện, trường đại học trên khắp thế giới sử dụng. Thin thực hiện việc này bởi vì đây là quá trình "làm lab", một bài thực hành Thin bày ra để thực tập như một thú vui lúc rảnh rỗi.

Tại sao lại di chuyển Moodle sang một server khác?