Very hot <<== bấm vào

MySQL (Mariadb) trên Ubuntu không thể login với root

Submitted by superthin on 26/06/2019 - 15:55:42
Cơ sở dữ liệu MariaDB logo

Hôm nay Thin gặp một ca rất điên cái đầu đó là sau khi cài đặt Mariadb cho server Ubuntu để cài một ứng dụng web vọc chơi thì gặp lỗi ngớ ngẩn: không thể đăng nhập được tài khoản root. Sau một hồi loay hoay theo các hướng dẫn reset mật khẩu cho root, đã có thể vào ở chế độ safe-mode thì... u như kỹ.

Kết quả thật đáng thất vọng, không hiểu tại sao với tài khoản root đã được đổi mật khẩu thành công mà không thể login vào mysql. Sau một hồi loay hoay, bỗng nghĩ ta thử thêm sudo và phía trước mysql -uroot -p xem sao? Ồh, không thể tin được, đã có thể login thành công với mật khẩu đã reset ở trên.

Kết luận: vọc máy tính là có ngày bạn sẽ cảm thấy mọi sự ngớ ngẩn cứ vây quanh bạn./.