phần mềm thư viện

Phần mềm thư viện Koha ILS có tốt không?

Submitted by superthin on 13/07/2019 - 07:40:21
Phần mềm Koha ILS

Bài này thay vì viết theo kiểu của dân thư viện rằng Koha ILS là gì? Có những chức năng nào? Dùng nó cho thư viện nào thích hợp. Mấy cái này các bạn đọc bài tự tìm tòi nhé, vì đa số người đọc bài này sẽ là dân thư viện. Mà đã là dân thư viện, không thể tìm được các thông tin đó, xem như vứt.

Có thể nói, nếu bạn là dân thư viện mà chưa nói đến Koha, chẳng khác nào người Pháp không biết đến tháp Eiffel, người Mỹ không biết đến tượng nữ thần tự do. Và đã như vậy, đừng đọc thêm bài này nữa, nói vui theo ngôn ngữ ngày nay "quay đầu là bờ" bạn à.