phần mềm thư viện

Giải pháp phần mềm cho thư viện

Submitted by superthin on 19/12/2019 - 15:21:33
Phần mềm thư viện tích hợp

Bạn đang sở hữu một thư viện, bạn là giám đốc một thư viện, hay đơn giản là bạn đang phụ trách công nghệ thông tin, kỹ thuật, hạ tầng cho một thư viện và cần giải pháp phần mềm để quản lý thư viện, Thin có thể trợ giúp bạn bằng việc bắt tay vào theo kiểu "thực chiến" chứ không lý thuyết xa vời hoặc dự án lôi thôi.

Chúng tôi làm tốt các việc:

- Tư vấn, triển khai phần mềm, giải pháp quản lý thư viện (truyền thống) tích hợp: có các phân hệ, mô-đun: quản lý bạn đọc, quản lý biểu ghi sách, biểu ghi báo - tạp chí, giao dịch mượn - trả - gia hạn tài liệu,...

Phần mềm thư viện Koha ILS có tốt không?

Submitted by superthin on 13/07/2019 - 07:40:21
Phần mềm Koha ILS

Bài này thay vì viết theo kiểu của dân SEO, của dân thư viện rằng Koha ILS là gì? Có những chức năng nào? Dùng nó cho thư viện nào thích hợp nhất? Mấy cái đó các bạn tự tìm tòi đọc trên Internet. Vì đa số người đọc bài này sẽ là dân thư viện, mà đã là dân thư viện, kỹ năng tìm tin phải có, học và thực hành nhiều rồi, không thể tìm được các thông tin đó, xem như vứt.