Very hot <<== bấm vào

Quái vật 4.0 đã húc tui lòi ruột

Submitted by superthin on 21/08/2019 - 15:25:16
Quái vật cover

Định luật Murphy (tức định luật bánh bơ) nói rằng "Việc gì có thể sai thì sẽ sai" rất đúng trong tình huống của Thin về việc liên quan đến cái gọi là ví điện tử. Ngày hôm nay, Thin cảm thấy rằng định luật đã phát huy tác dụng, nó rõ ràng là cái gã ngồi gõ mấy chữ này hóa ra là một gã ngốc, không thể sử dụng được các công cụ của thời đại mang lại, dù đó có là thời đại mấy chấm đi nữa.

Ví điện tử ơi, sai quá sai!?

Thin từng cảm nhận rằng ví điện tử mà không hỗ trợ máy tính là không có độ tin cậy cao. Lý do rất đơn giản, tội phạm máy tính nhan nhản khắp nơi, hacker luôn sử dụng máy tính để làm công cụ tấn công, và máy tính cũng là mục tiêu để tấn công. Chính vì lý do đó, một ví điện tử mà không hỗ trợ sử dụng trên máy tính chứng tỏ nó chưa thể đạt được độ vững vàng để hiên ngang như một boong-ke chống đạn pháo từ giới hacker.

Chính vì thế, mãi tới rất gần đây Thin mới sử dụng ví MoMo dù ví này đã cho phép người ta sử dụng từ năm 2010. Nhưng việc sử dụng ví này cực kỳ trầy trật, không ra làm sao hết.

Chuyện quái gì xảy ra hôm nay?

Hôm kia, hôm qua, và hôm nay Thin cố dùng MoMo để thanh toán tiền điện nhưng không lần nào thành công. Sáng làm không được, chiều thứ lại xem sao. Nhiều lần như vậy, kết quả như sau: lúc thì được báo là dịch vụ đang bảo trì, lần khác lại được cho rằng không tìm thấy mã số khách hàng, lần thì bảo chưa tới kỳ thanh toán hóa đơn... nói chung các kiểu con đà điểu, kiểu nào cũng gọi là khóc ròng.

Nếu bạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mà Thin đề cập đến định luật bánh quy bơ thì có thể đọc lại hai bài viết trước đây để thấy rằng khởi đầu với ví MoMo, nói theo ngôn ngữ đời thường đó là "không có duyên":


Con quái vật 4.0 đã húc Thin lòi ruột nên bài viết chấm dứt tại đây./.