Very hot <<== bấm vào

Việt Nam hiện nay đang là đất nước dưới chế độ phong kiến?

Submitted by superthin on 25/05/2017 - 08:59:59
Triều đình phong kiến

Nhớ có một lần khá lâu rồi, hôm đó chẳng hiểu lý do gì mà ngồi tán dóc với nhiều thằng, trong đó có cả những thằng nước ngoài qua Việt Nam du lịch, học tiếng Việt và làm việc ở Việt Nam.

Ở đó, có hai thằng phát biểu rằng "Bọn tao cảm nhận Việt Nam chúng mày là một đất nước phong kiến" (phong kiến ở đây nên hiểu là chế độ quân chủ chuyên chế - absolute monarchy).

Hôm nay, đọc bài báo này nhận thấy có vẻ không chỉ riêng thằng Tây nào đâu, ngay cả một đại biểu quốc hội cũng nhìn nhận Việt Nam là một đất nước còn đang trong thời kỳ phong kiến.

À, đọc bài này bạn nghĩ gì? Bạn đồng ý hay phản đối nhận định "Việt Nam hiện đang là một đất nước đang trong chế độ phong kiến?".

Quan điểm của Thin: phong kiến hay không không biết, nhưng "phát biểu linh tinh" coi chừng đi tù vì tội tương đương với "phạm húy" mà đọc thấy trong sách sử. Chợt nghĩ: có khi nào mình bóc lịch vì phạm húy khi viết blog trên này?