Cảm nhận không khí Giáng Sinh bằng... Google

Submitted by superthin on 17/12/2017 - 15:22:23
Biểu tượng Noel

Thật là đơn giản để có thể cảm nhận không khí mùa Giáng Sinh theo kiểu sống ảo, sống trên mạng mà không cần phải dùng đến mạng xã hội. Chỉ cần sử dụng Google. Cách thực hiện:

Bước 1: Mở trang web Google lên.

Bước 2: Gõ vào đó chữ Noel.

Bước 3: Chìm đắm trong không khí Noel.

Xem clip "thực hành" tại đây: https://youtu.be/WQcHCwWNGwo