Giải đáp thắc mắc

Khi đọc các bài viết nếu có thắc mắc, hãy gửi email đến:
SuperThin email
để được giải đáp. Chúng tôi không cung cấp chức năng comment để hạn chế những "bình loạn" vô nghĩa. Từ ngày 11/01/2018, cảm thấy việc "bịt miệng" người ta chẳng phải là một phong cách chơi đẹp trong một thế giới văn minh, Thin đã gắn chức năng bình luận dưới bài viết.

Nếu bạn chỉ tò mò muốn biết thằng cha Thin trông diện mạo ra sao, click ngay vào đây mà khỏi liên hệ chi cho mất công.