Thử nghiệm SEO "thanh niên ngáo đá" ngày thứ mười

Submitted by superthin on 16/09/2017 - 21:24:39
Tìm kiếm video ngáo đá

Quay trở lại với YouTube để tìm hiểu xem các clip về thanh niên ngáo đá được người ta làm như thế nào. Khi tìm kiếm thử ở thanh tìm kiếm của YouTube với tiếng Việt không dấu "thanh nien ngao da" (gần 6000 kết quả) và "thanh niên ngáo đá" (trên 40000 kết quả).

Có rất nhiều clip có trên 10 ngàn lượt xem. Không những thanh niên ngáo đá mà còn có cả thiếu nữ ngáo đá.

Thêm các kết quả tìm kiếm từ những máy tìm kiếm khác

Tìm kiếm video bằng chức năng Google search videos đã trả về kết quả là trên 82 ngàn kết quả.

Tìm kiếm trên Vimeo chỉ có 2 kết quả.

Tìm kếm trên dailymotion.com có gần 48 ngàn kết quả.

Tạm kết luận: có rất nhiều video clip về thanh niên ngáo đá nói riêng, ngáo đá nói chung. Thứ tự xếp hạng của các clip này vẫn còn là một ẩn số.

Có phải thuở ban đầu là Google SEO, bây giờ lại nảy nòi ra YouTube SEO?

Câu trả lời có vẻ là "Đúng thế". Và YouTube SEO dường như không rối rắm như Google SEO, có thể sớm học hỏi được các mẹo được người khác thử nghiệm thành công:

- Một video có nội dung chất lượng không có nội dung quá dài, vì nếu không phải là phim, ít ai đủ kiên nhẫn ngồi xem hàng tiếng đồng hồ.

- Đặt tên video phản ánh đúng nội dung, tên không dài không ngắn, đầy đủ nghĩa

- Chỉnh hình thumbnail hấp dẫn, gây kích thích người xem nhưng không được phản cảm hay đồi truỵ

- Xây dựng liên kết từ các trang khác đến YouTube giống như làm với Google SEO.

Liệu mình có bò ra đường nằm lăn lộn để sản xuất vài video clip ngáo đá thứ thiệt? Câu trả lời thật khó để dự đoán./.