Very hot <<== bấm vào

Young Independent Professionals (yipees) một lực lượng mới đang xuất hiện

Submitted by superthin on 24/08/2019 - 08:08:47
Yipee cover

Những năm gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một lực lượng lao động mới, lực lượng mà có tài năng, đủ chuyên nghiệp để đảm nhận bất cứ vị trí công việc nào cho một công ty nhưng lại không thuộc về một công ty nào, những người như vậy được gọi là yipees. Ngay khi đọc cái này, sẽ có thắc mắc rằng yipees có gì khác với freelancer?

Sự khác nhau giữa yipees và freelancer?

Thực sự, hai lực lượng không khác gì nhau, chỉ là như ta đề cập đến một bên là con người, một bên là đề cập đến công việc. Trong yipees có từ có đề cập đến những người trẻ, còn freelancer không đề cập đến lứa tuổi. Một bên đề cập đến sự chuyên nghiệp, độc lập, trẻ, còn bên còn lại đề cập đến việc công việc mang tính lao động tự do.

Như vậy, nếu yipees không làm việc, họ không phải freelancer nhưng freelancer không làm việc, có khả năng họ là yipees nếu họ còn trẻ.

Cuối cùng thì sao?

Không liên quan gì, nhưng hãng IBM có một công cụ tìm kiếm tên là https://yippy.com , trước đây nó có tên khác (Clusty) nếu bạn từng thích tìm hiểu về những search engine (cỗ máy tìm kiếm), hoặc thử dùng những thứ khác ngoài Google, Bing.

Bài này muốn nói gì?

Mỗi ngày bạn học 3 từ vựng tiếng Anh là đủ nhiều rồi, yipee là một từ để học, nếu bạn tra từ điển nó có nghĩa khác, và cả các viết khác đó nhé. Mỗi năm bạn đã có thêm đến cả ngàn từ bổ sung cho kho từ vựng của bạn, giúp duy trì, nâng cao khả năng dùng tiếng Anh của bạn./.